Головна / Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

Дата публікації цієї Політики конфіденційності 01 вересня 2022 р.

Ця Політика конфіденційності (надалі - “Політика”) регулює обробку персональних даних веб-сайтом https://314.academy/ (надалі - “Веб-сайт”, “Сайт”), робота якого скеровується Фізичною особою-підприємцем Полоз Ігорем Миколайовичем, ЄДР 3168816631, адреса Україна, 53210, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Гагаріна, буд. 62, кв. 2 (надалі - “ми”, “нас”, “наш”, “ФОП”), а також те, як ми поводимося з даними, наданими ВАМИ через Веб-сайт, для чого і як використовуються, розкриваються та зберігаються такі дані, які саме дані ми збираємо та ін. Політика також описує способи доступу, оновлення та видалення таких даних.

Ця Політика конфіденційності базується на чинному законодавстві із захисту персональних даних і встановлює, яким чином ми діємо щодо захисту ВАШИХ персональних даних.

У будь-якому випадку ми не несемо відповідальності за будь-які дії третіх осіб з Вашими персональними даними та, відповідно, політику конфіденційності таких третіх осіб. ВАШІ відносини під час використання послуг третіх осіб регулюються виключно їхніми політиками конфіденційності.

Під час використання Веб-сайту ВИ надаєте згоду на обробку ВАШИХ персональних даних відповідно до цієї Політики. Просимо звернути ВАШУ увагу, що ВИ не можете використовувати Веб-сайт у випадку незгоди з будь-яким положенням цієї Політики.

У відносинах щодо персональних даних, які Ви нам надаєте, ми діємо як володілець даних.

ЗМІСТ

1.Збір персональних даних
2.Сервіси операторів платежів
3.Поширення персональних даних
4.Захист та безпека персональних даних
5.Права суб’єкта персональних даних
6.Файли cookies
7.Посилання на сторонні веб-сайти
8.Зміни до Політики
9.Контактні дані

Визначення

Володілець персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

Згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-комунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки.

Знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу.

Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Розпорядник персональних даних - фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця.

Суб’єкт персональних даних - фізична особа, персональні дані якої обробляються.

Третя особа - будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних. 

Договір - Публічний договір (оферта), доступной на нашому Веб-сайті за посиланням: https://314.academy/terms-of-use

1) Збір персональних даних

Під час використання ВАМИ Веб-сайту ми обробляємо такі види персональних даних та задля таких цілей:

Збір персональних даних на Веб-сайті може відбуватися наступними методами:

Автоматично шляхом використання ВАМИ Веб-сайту;
Добровільно шляхом надання ВАМИ особисто.

Надаючи нам будь-які дані, ВИ підтверджуєте, що вони утримуються та використовуються ВАМИ на законних підставах.

ФОП свідомо не збирає персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

2) Сервіси операторів платежів

Задля обробки платежів на Веб-сайті можуть використовуватися сервіси операторів платежів, зокрема, платіжна система Fondy. Ми не несемо відповідальності за будь-які дії таких сервісів операторів платежів щодо ВАШИХ персональних даних. Обробка персональних даних сервісами операторів платежів відбувається відповідно до їхніх політик конфіденційності.

3) Поширення персональних даних

Ми залишаємо за собою право поширювати ВАШІ персональні дані третім особам, які допомагають нам працювати, покращувати, інтегрувати, налаштовувати, підтримувати функціонування Веб-сайту. Ми можемо надавати доступ до певних персональних даних, зокрема, для дослідження та аналізу використання ВАМИ Веб-сайту. Типи третіх сторін, з якими ми поширюємо дані, включають, зокрема, але не обмежуюються:

Постачальників послуг: постачальники хмарних сховищ, постачальники аналітики даних, незалежні підрядники, маркетингові та афілійовані партнери тощо.

Ми залишаємо за собою право поширювати ВАШІ персональні дані правоохоронним та іншим органи державної влади на запит таких органів відповідно до законодавства, а також з метою запобігання шахрайству або інших незаконних дій щодо діяльності Веб-сайту та/або ФОП.

Ми можемо надавати доступ до персональних даних будь-яким нашим працівникам, афілійованим особам, агентам, представникам, юридичним радникам, консультантам, підрядникам, партнерами та іншим особам, з якими ми маємо договірні відносини.

Використовуючи Веб-сайт ВИ надаєте згоду на поширення ВАШИХ персональних даних відповідно до Розділу 3 цієї Політики.

4) Захист та безпека персональних даних

Персональні дані, які ми обробляємо, зберігаються впродовж періоду, необхідного для досягнення цілей, задля яких ці персональні дані збиралися, що включає (але не обмежується) період, протягом якого у вас є обліковий запис на нашому Веб-сайті. Ми також будемо зберігати та використовувати ВАШІ персональні дані, якщо це необхідно для виконання наших юридичних зобов’язань, вирішення спорів та забезпечення виконання наших угод.

Ми вживаємо розумних організаційних та технічних заходів задля захисту, збереження та безпеки ВАШИХ персональних даних від протиправного використання, викрадення, втрати, зміни або знищення а також намагаємося знеособлювати ВАШІ персональні дані задля неможливості ВАШОЇ ідентифікаціх прямо чи опосередковано. Сервери, де зберігаються дані мають високий рівень захищеності, але, жоден метод зберігання даних не може гарантувати 100% безпеку, тому ми не можемо забезпечувати або іншим чином гарантувати безпеку інформації, що передається нам через інтернет.

ВИ несете повну відповідальність за збереження даних, необхідних для доступу на наш Веб-сайт.

5) Права суб’єкта персональних даних

Суб'єкт персональних даних має право:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
  на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних; 
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду.
 • Задля реалізації наведених вище прав просимо ВАС звертатися на електронну адресу hello@314.academy

6) Файли cookies

Наш веб-сайт використовує файли cookie. Файли cookie – це текстові файли, які зберігаються на вашому жорсткому диску через веб-браузер. Показуючи, як і коли відвідувачі використовують Веб-сайт, файли cookie допомагають нам відстежувати тенденції та моделі поведінки користувачів. Файли cookie містять так званий ідентифікатор cookie. Ідентифікатор cookie – це унікальний ідентифікатор файлу cookie. Він складається з рядка символів, за допомогою якого Інтернет-сторінки та сервери можуть бути призначені для конкретного веб-браузера, в якому зберігався файл cookie.

За допомогою файлів cookie інформація та пропозиції на нашому веб-сайті можуть бути оптимізовані з урахуванням користувача. Використовуючи файли cookie, ми можемо надати користувачам Веб-сайту більш зручні послуги, які були б неможливими без налаштування файлів cookie.

Якщо ВИ бажаєте відключити файли cookie, ВИ можете зробити це через налаштування свого веб-браузера. Якщо ВИ це зробите, ми, можливо, не зможемо запропонувати ВАМ деякі з функцій нашого Веб-сайту. Для відключення файлів cookie можуть використовуватися різні способи, які залежать від веб-браузера, який ВИ використовуєте. Для отримання детальної інформації щодо відключення файлів cookie, будь ласка, звертайтеся до офіційних сайтів веб-браузерів.

7) Посилання на сторонні веб-сайти

Наш Веб-сайт може містити посилання на веб-сайти третіх сторін. В будь-якому випадку ми не несемо відповідальності за діяльність веб-сайтів відповідних третіх сторін та їхні політики конфіденційності.

8) Зміни до Політики

Ми можемо змінювати цю Політику в будь-який час і публікувати будь-які зміни до Політики на Веб-сайті, тому, будь ласка, переглядайте її час від часу.

Вище на початку цієї сторінки ми вказали дату публікації чинної версії цієї Політики, щоб ВИ усвідомлювали, коли вона була востаннє оновлена.

Ми також можемо проінформувати ВАС про внесення змін до Політики шляхом надсилання листа на ВАШУ електронну скриньку. Якщо ВИ заперечуєте проти змін, зверніться до нас на електронну адресу hello@314.academy

9) Контактні дані

У випадку виникнення питань щодо цієї Політики або використаннянашого Веб-сайту, будь ласка, звертається через електронну адресу: hello@314.academy